Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα.

Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα είναι ανισοσύλλαβα, δηλαδή έχουν μια παραπάνω συλλαβή στη γενική του ενικού αριθμού και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού.

Π.χ. το βήμα  - του βήματος
        τα βήματα - των βημάτων. 
Να ένα παράδειγμα μέσα σε προτάσεις (πηγή):
Να η κλίση τους:


Και οι κανόνες που ισχύουν για τον σχηματισμό τους. Κάποιες φορές γράφονται με δύο μ. Πότε; η επόμενη εικόνα μας το ξεκαθαρίζει. 

Πηγή το ιστολόγιο "όλα για την τάξη μου".

Επιπλέον για την ορθογραφία τους καλό είναι να ξέρω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου