Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Τα επαγγέλματα σχετίζονται με τον τόπο.

Στη Μελέτη Περιβάλλοντος αρχίζουμε να ασχολούμαστε με την 4η ενότητα που σχετίζεται με τα επαγγέλματα. (Έχουμε ήδη πει ότι στη Μελέτη δεν ακολουθούμε γραμμικά τη σειρά των ενοτήτων, αλλά συνδυάζουμε τα κεφάλαιά της διαθεματικά  με την ύλη των υπόλοιπων μαθημάτων).

Στην επόμενη εικόνα πατώντας, παρατηρούμε τρία διαφορετικά ραβδογράμματα και ανακαλύπτουμε τη σχέση που μπορεί να έχει το επάγγελμα που κάνει ένας άνθρωπος με τον τόπο που ζει.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου